5 oktober 2012

Att härska eller inte härska

Jag har ju lagt ett år av mitt liv på socionomplugg, vilket många gånger var förfärligt jobbigt men även vid en hel del tillfällen väldans givande och lärorikt. En av sakerna vi gick igenom var härskartekniker. Detta är information som man lätt hittar på wikipedia så det kan hända att det endast var mig det var nytt för, men intressant är det i vilket fall.

Härskartekniker handlar kort och gott om när någon person (eller grupp) "härskar" över en annan person (eller grupp), ofta på ett diskret sätt som kanske inte omgivningen eller ibland knappt den härskande personen är medveten om. (Detta är min egen reflektion.)

Det finns sju grundläggande härskartekniker som är "påhittade" av den norska socialpsykologen Berit Ås och det är dessa jag hänvisar till här nedan. Dock tror jag att det nog finns en hel hög med andra sorters härskartekniker om man börjar fundera lite i olika sociala situationer.

Här kommer den sju härskarteknikerna. Exemplena har jag snott nästan rakt av från wikipedia, som troligen snott från någon annan.
 • Osynliggörande - Att tysta eller marginalisera personer genom att ignorera dem.
  Exempel: Någon tar upp det som man just sagt som om det vore en egen idé eller tar ordet trots att man just börjat prata. På ett möte börjar de andra skrapa med stolarna, bläddra i sina papper, viska eller gäspa när man får ordet.
 • Förlöjligande - Att genom ett manipulativt sätt framställa någons argument eller person som löjlig och oviktig. Kan även gälla att inför grupp anmärka på dennes yttre.
  Exempel: En kollega skrattar åt ens uttal och säger att man låter som en karaktär i en kul TV-serie (när man hade något viktigt att säga).
 • Undanhållande av information - Att utestänga någon eller marginalisera dennes roll genom att undanhålla väsentlig information.
  Exempel: Kollegor låter en förstå att de haft ett möte där man borde ha varit med. Beslut som skulle fattas vid ett möte har redan fattats tidigare i informella sammanhang, dit inte alla berörda haft tillträde.
 • Dubbelbestraffning - Att ställa någon inför ett val, och utsätta denne för nedvärdering och bestraffning, oavsett vilket val denne än gör.
  Exempel: Man är noggrann med sina arbetsuppgifter. Då ser chefen det som om inget blir gjort. Om man snabbar på, får man höra att man slarvar. Att välja att vara hemma med sina barn framför att gå på ett kvällsmöte och därmed betraktas som oseriös, men närvarande på mötet beskyllas för att inte ta ansvar för hem och barn.
 • Påförande av skuld och skam - Att få någon att skämmas för sina egenskaper, eller att antyda att något denne utsätts för är dennes eget fel. Detta sker ofta genom en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning.
  Exempel: Trots att man inte informerats om det där mötet, får man höra att man själv borde tagit reda på när det var. Ingen lyssnar på vad man säger under mötet och man känner det som att man uttryckt sig på ett dumt eller otydligt sätt. Om man utsätts för sexuella trakasserier, har man sig själv att skylla - genom exempelvis klädval. Man blir avbruten gång efter annan mitt i en mening, får därmed känslan av att det man säger saknar betydelse.
 • Objektifiering - Att kommentera eller diskutera någons utseende i irrelevanta sammanhang.
  Exempel: När man precis ska säga något av vikt bli avbruten av att någon säger exempelvis: "vad söt du är".
 • Våld eller hot om våld - Att utnyttja sin fysiska styrka mot någon för att få sin vilja igenom, eller att påpeka att den möjligheten finns.
  Exempel: Helt enkelt att bli slagen eller hotad. Att stängas in i ett hörn av någon som "spärrar vägen". Att få en hård hand om sin arm som för en i en annan riktning. Att bli klappad på huvudet på ett nedvärderande sätt (kanske passar bättre in på förlöjligande).

Aaa hjälp, jag blir arg när jag skriver detta. Usch. Verkligen något att tänka på att inte utsätta andra för och att reagera när man ser att det används gentemot andra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar