26 januari 2012

Ålderstrappan


Det finns nog många saker att diskutera och irritera sig på när det gäller denna klassiska ålderstrappa och dess stereotypa beskrivning av livsloppet, men jag kan inte undgå att klura lite extra på om det är på detta vis vi värdesätter människor. Medelålders skattebetalande arbetare är mest värda och därefter går det bara utför fram till döden? Barnet i magen är värdelöst men sakta men säkert blir det mer och mer värt tills toppen är nådd omkring 50 år? Hur värderar vi människor och i vilket ålder är man mest värd och värd mest?


2 kommentarer: