11 juli 2011

Friheten

Friheten att få gå upp när jag vill för att äta vad jag vill, när jag vill, hur jag vill. Följt av att ägna dagen åt vad jag vill. Mmm, semesterfrihet.
Friheten att få välja var i världen jag vill bo, vad jag vill studera, vilka åsikter jag vill ha i känsliga frågor. Att få säga vad jag vill när jag vill, till vem jag vill. Friheten i att veta att jag kan lyftas upp om jag ramlar och därför våga kliva ut på okänt område. Friheten i att veta att jag är beskyddad, skyddad, trygg.
Mmm, frihet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar