9 juli 2011

Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet

Är verkligen alla människor lika mycket värda? Är den fattige lika mycket värd som den rike? Den late som den flitige, den fula som den fina? Den tjocka som den smala och den sura som den glada? Har varenda en i hela stora, vida världen samma okränkbara värde? Den bruna lika som den bleka, den korta som den långa? Den gamla som den unga?

Hur är det med den ofödda som den födda då?


Var drar vi gränsen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar